CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
Ngày đăng 11/05/2018 | 02:39  | View count: 21

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời đẩy mạnh phong trào sáng tác thơ ca của các cá nhân, tập thể, các Câu lạc bộ thơ sinh hoạt trên địa bàn quận Cầu Giấy, qua đó tuyển chọn những tác phẩm thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia: Các cá nhân, tập thể, các Câu lạc bộ thơ của quận và 8 phường.

2. Nội dung, chủ đề

- Nội dung: Các tác phẩm thơ ca ngợi, biểu dương, tôn vinh những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ; những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

- Chủ đề: Gương sáng làm theo Bác

3. Thể loại: Tất cả các thể loại thơ: thơ Lục bát, Song thất lục bát, thơ Đường, thơ 5 chữ, thơ tự do…

4. Thể lệ

- Các tác phẩm tham gia phải là tác phẩm mới sáng tác của chính tác giả, không được sao chép của người khác và chưa gửi tham dự cuộc thi nào trước đó.

- Một tác giả có thể gửi nhiều thể loại tác phẩm.

- Tác phẩm tham gia phải được đánh máy trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên, đơn vị, bút danh (nếu có). Phía trên ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác thơ chủ đề: “Gương sáng làm theo lời Bác”.

5. Thời gian phát động: Từ 15/5 – 15/7/2018.

6. Cơ cấu giải thưởng

- Ban tổ chức sẽ chọn ra những bài thơ có chất lượng để in thành tập thơ “Gương sáng làm theo lời Bác”.

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thơ đóng góp trong cuộc vận động.

Đề nghị UBND các phường, các Câu lạc bộ thơ của quận và 8 phường triển khai thực hiện.

(Xem nội dung kế hoạch tại đây)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN