CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và phổ cập bơi hè 2018
Ngày đăng 01/06/2018 | 03:18  | View count: 32

Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 184/KH-SVHTT ngày 28/5/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018,

Nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm của các cấp, các ngành từ quận tới cơ sở về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn sông nước; từng bước giảm tỷ lệ tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, đồng thời hướng dẫn cho trẻ em biết một số kỹ thuật bơi cơ bản và khả năng xử lý tình huống khi có tai nạn đuối nước xảy ra, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và phổ cập bơi cho học sinh các trường TH, THCS quận Cầu Giấy hè 2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh phong trào trẻ em học bơi, chống tai nạn đuối nước

- Tổ chức tập huấn cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại các phường, các trường học trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế, cán bộ của các ban, ngành tham gia công tác phòng, chống đuối nước tại cộng đồng; đội ngũ nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế tại các bể bơi trên địa bàn.

2. Tổ chức các lớp phổ cập bơi cho trẻ em

Tổ chức các lớp phổ cập bơi cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tại bể bơi của trường Tiểu học Dịch Vọng B, THCS Cầu Giấy và THCS Nghĩa Tân và các bể đủ điều kiện khác trên địa bàn.

- Chỉ tiêu học phổ cập bơi: 1.000 học sinh

- Thời gian: từ 5/6/2018 đến 15/8/2018 (trừ thứ bảy và Chủ nhật). Mỗi lớp phổ cập bơi bao gồm 12 buổi, được triển khai thành nhiều đợt.

- Kinh phí học phổ cập bơi được UBND quận hỗ trợ 50% và phụ huynh học sinh đóng góp 50%. Học sinh là con thương binh, liệt sỹ, học sinh mồ côi, gia đình chính sách, gia đình thuộc hộ cận nghèo được miễn phí 100%.

UBND quận yêu cầu các phòng ban đơn vị, UBND các phường và BGH các trường Tiểu học và Trung học cơ sở nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND quận (qua phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao) trước 30/8/2018 để tổng hợp thông tin báo cáo theo quy định./.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN