CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 05/06/2018 | 11:00  | View count: 424

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, Hướng dẫn số 1956/HD-SVHTT ngày 31/5/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND quận về tiếp tục triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018;

Qua hơn một năm triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thái độ và ứng xử của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chưa hiệu quả, chưa thực sự làm thay đổi hành vi của một bộ phận nhân dân, nhiều hình ảnh ứng xử chưa văn hóa vẫn còn tồn tại. Vì vậy, để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, từng bước hình thành những chuẩn mực ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch tổ chức tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận,

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

1. Chương trình (Từ 90 - 120 phút)

- Văn nghệ đầu giờ (nếu có).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo đề dẫn.

- Ý kiến trao đổi về các giải pháp thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng (mỗi ý kiến không quá 7 phút, mỗi tọa đàm nên có trên 10 ý kiến, không đọc tham luận, ý kiến đi thẳng vào nội dung và những sáng kiến tuyên truyền vận động).

- Phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND phường.

- Phát biểu của Lãnh đạo quận Cầu Giấy (đối với đơn vị tổ chức tọa đàm điểm).

- Phát biểu của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (đối với đơn vị tổ chức tọa đàm điểm).

- Kết thúc tọa đàm.

2. Đề dẫn tọa đàm

- Nội dung đề dẫn nêu mục đích, tầm quan trọng và sự cần thiết của tọa đàm để định hướng nội dung cho đại biểu tham luận.

- Tóm tắt tình hình Tổ dân phố (Dân cư, hộ gia đình, hộ kinh doanh, thiết chế văn hóa, di tích…)

- Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

3. Nội dung tọa đàm

+ Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường xung quanh.

+ Các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong cộng đồng dân cư.

+ Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử.

+ Vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức sinh sống ở Tổ dân phố trong thực hiện Quy tắc ứng xử.

4. Chủ trì và thư ký

- Chủ trì: Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn.

- Thư ký: Do hội nghị lựa chọn.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức tọa đàm điểm: Tại Tổ dân phố số 1 – phường Dịch Vọng

- Thời gian: 19h30 ngày 26/6/2018 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Nhà văn hóa phường Dịch Vọng.

- Thành phần: Ban chi ủy chi bộ trên địa bàn dân cư; Ban công tác mặt trận khu dân cư; Các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư; Đại diện các hộ kinh doanh, các hộ dân trên địa bàn, Ban quản lý di tích, Ban quản lý chợ, siêu thị...

* Đại biểu khách mời:

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

+ Lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin.

+ Lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa và Thông tin các quận: Ba Đình, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Dịch Vọng.

+ Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ Văn hóa Thông tin các phường: Trung Hòa, Yên Hòa, Quan Hoa, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu.

2. Tổ chức tọa đàm tại các Tổ dân phố trên địa bàn

- Thời gian: Từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 31/8/2018.

- Địa điểm: Nhà họp Tổ dân phố, nhà văn hóa (hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao) các phường.

- Thành phần:

+ Ban chi ủy chi bộ trên địa bàn dân cư; Ban công tác mặt trận khu dân cư; Các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư; Đại diện các hộ kinh doanh, các hộ dân trên địa bàn, Ban quản lý di tích, Ban quản lý chợ, siêu thị...

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường nơi tổ chức tọa đàm.

UBND quận Cầu Giấy yêu cầu các phòng, ban và UBND các phường nghiêm túc thực hiện; yêu cầu 100% các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức tọa đàm theo kế hoạch./.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN