CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Ngày đăng 22/06/2018 | 10:39  | View count: 201

Căn cứ Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về việc hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Hướng dẫn số 628/HD-CCT ngày 11/5/2018 của Cục Chính trị/ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Nhằm hướng dẫn cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo quy định; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thông tin, kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sỹ trên địa bàn, UBND quận Cầu Giấy ban hành kế hoạch tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Nội dung

- Rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sỹ trên địa bàn.

- Kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sỹ.

- Kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

2. Thời gian

- Tổ chức tập huấn, triển khai xong trước ngày 30/6/2018; các phường tổ chức tập huấn, triển khai xong trước ngày 20/7/2018.

- Phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đến các hộ gia đình, các tổ chức đang cư trú trên địa bàn xong trước ngày 20/8/2018.

- Các phường báo cáo kết quả hoàn thành đối chiếu danh sách liệt sỹ, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập về Ban Chỉ huy quân sự quận trước ngày 20/11/2018.

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự quận (Cơ quan thường trực của quận) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

Xem nội dung kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN