CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mùa mưa lũ năm 2023
Ngày đăng 04/08/2023 | 17:05  | View count: 38

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN