CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND quận về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Cầu Giấy
Ngày đăng 26/03/2024 | 13:37  | View count: 28

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN