CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tuyên truyền một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ

Ngày đăng 25/06/2024 | 11:20 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Các nền tảng phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06- Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2024 | 02:12 PM
1. Sứ mệnh iHanoi ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các...

Kênh tương tác mới của Thủ đô Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2024 | 01:07 PM
1. Sứ mệnh iHanoi ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các...