CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017
29/06/2018 | 06:05

Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017.

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN