CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 (quận Cầu Giấy)
Ngày đăng 13/07/2018 | 06:18

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN