CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12/03/2018 | 10:50  | View count: 124

Quận Cầu Giấy tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 08/3/2018, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tới các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ chủ chốt từ quận tới phường, đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội và toàn thể đảng viên 05 Đảng bộ trực thuộc gồm Cơ quan Dân -Đảng; Cơ quan UBND, Công an, Quân sự và Chi cục thuế quận. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng quận và phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung: thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình số 07 của Quận ủy Cầu Giấy khóa V về “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2015-2020”; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là Báo cáo viên đã thẳng thắn trao đổi về chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung thực tiễn, sâu sắc. Đồng chí cho rằng, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Để làm được điều đó, yếu tố then chốt đầu tiên, người lãnh đạo phải luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời, quyết đoán trong công việc nhưng vẫn cần có sự lắng nghe, trao đổi, bàn bạc với cấp dưới trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đối với quần chúng phải luôn tôn trọng, lắng nghe, hòa đồng, học hỏi, đặc biệt, luôn phòng tránh căn bệnh “dân chủ hình thức”, “xa rời quần chúng”. Thứ hai, người lãnh đạo phải luôn gương mẫu đối với cấp dưới, luôn là người tiên phong trong mọi công việc, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và giữ được cốt cách của người cách mạng. Thứ ba, người lãnh đạo phải luôn có tác phong làm việc khoa học, phải có thói quen tự nghiên cứu, khảo sát tài liệu và đối chiếu với thực tiễn đời sống, xác định đúng mục tiêu công tác, lộ trình, linh hoạt sử dụng các biện pháp, công cụ trong triển khai, giám sát và kiểm tra công việc đảm bảo đúng quy định và mục tiêu đề ra. Sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, Đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch đối với tập thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.