CÔNG TÁC ĐẢNG

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DỰ ÁN KHÁM PHÁ CẦU GIẤY LIÊN KẾT THAM KHẢO quản lý văn bản lichlamviec GDĐT Quận Cầu Giấy khai giảng lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 11:02  | View count: 124

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DỰ ÁN KHÁM PHÁ CẦU GIẤY LIÊN KẾT THAM KHẢO quản lý văn bản lichlamviec GDĐT Quận Cầu Giấy khai giảng lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ - Nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phổ biến nội dung tại lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 quận Cầu Giấy

Ngày 08/02/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 55 học viên của 8 phường là những thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2018 của quận Cầu Giấy. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên gắn với thực hiện kỷ luật, rèn luyện đạo đức, tác phong quân ngũ. Qua đó giúp cho các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với danh hiệu “Anh bộ đội cụ Hồ” và phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam