CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội lần thứ II Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy
Ngày đăng 22/06/2018 | 11:35  | View count: 174

Đại hội lần thứ II Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy

Ngày 22/6/2018, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy hiện có 7 tổ chức Hội cấp phường và thành lập các chi hội cơ sở với 219 hội viên (197 nạn nhân). Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Công tác tuyên truyền luôn được Hội quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các nạn nhân và các đối tượng trong xã hội. Cùng với đó, Hội đã tập trung chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, vận động quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… Tính đến tháng 3/2018, tổng nguồn vận động bằng tiền và hiện vật để giúp đỡ nạn nhân trong quận đạt 1.024 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho 2.189 lượt người trị giá 484 triệu đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 1.370 lượt người trị giá 332 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, Hội luôn quán triệt tổ chức thực hiện tốt phong trào “Thi đua yêu nước” và phong trào thi đua “vì nạn nhân chất độc da cam” do UBND quận và Trung ương Hội phát động; ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức, cá nhân và bình xét khen thưởng kịp thời.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Quận hội đã được các cấp khen thưởng 12 Bằng khen, Giấy khen và trao thưởng cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Đại hội bầu ra 13 đồng chí trong Ban chấp hành Hội nạn nhan chất độc da cam/dioxin quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2018 - 2023

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN