CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội Hội Luật gia quận Cầu Giấy lần thứ VI
Ngày đăng 28/07/2018 | 07:48  | View count: 230

Ngày 28/7/2018, Hội Luật gia quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả công tác hội khóa V, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh Đại hội

Hội Luật gia quận Cầu Giấy hiện có 234 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần quan trọng đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức như: tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội thảo, tọa đàm, phát tài liệu tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, xây dựng tủ sách pháp luật, xây dựng mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở”…, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật đến đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Đặc biệt, xác định công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những chức năng cơ bản, Hội Luật gia quận Cầu Giấy đã chủ động phối hợp với các đơn vị để thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Hàng năm, Hội đều tổ chức tư vấn và trợ giúp miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật không nơi nương tựa, trẻ em dưới 18 tuổi và các đối tượng chính khác. Từ năm 2016 – 2017, toàn quận đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 45 buổi/157 việc/739 lượt người. Các Chi hội Luật gia các phường đã tham gia hòa giải thành công 259/294 việc (đạt tỷ lệ 88%), góp phần ổn định trật tư an toàn xã hội tại cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Đức Hạnh - Chủ tịch Hội Luật gia quận Cầu Giấy báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2013 - 2018

Với đội ngũ hội viên là các luật gia, Hội đã đóng góp hàng trăm lượt ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư; tham gia phản biện xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng quy chế, quy ước tổ dân phố, quy ước xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường… được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đã đề ra phương hướng trọng tâm công tác của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: Hướng hoạt động Hội Luật gia về cơ sở, chủ động sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, phương thức hoạt động thực hiện tốt nhất những chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, xây dựng Hội Luật gia quận Cầu Giấy trong sạch, vững mạnh.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội cũng đã bầu ra 15 ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia quận khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban Chấp hành Hội khóa mới ra mắt Đại hội

Cũng nhân dịp này, UBND quận đã khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia quận Cầu Giấy.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia quận Cầu Giấy

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN