CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18
Ngày đăng 04/01/2023 | 17:06  | View count: 136

Ngày 04/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các đồng chí là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của quận; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng Quận ủy; ủy viên UBKT Quận ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 8 phường. Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 18 họp để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Quận; Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy; báo cáo công tác tài chính của Đảng; Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện 06 Chương trình công tác của Quận ủy năm 2022.

Tại hội nghị, các dự thảo báo cáo đã được các đồng chí Quận ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ; các đồng chí Trưởng, Phó các ban Đảng Quận uỷ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 08 phường thảo luận, đóng góp.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tập trung cao, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 của Quận ủy. Ban chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: 12/12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng,  xây dựng hệ thống chính trị; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Năm 2022, Đảng bộ quận Cầu Giấy hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, các Ban xây dựng Đảng, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở đều được cấp trên đánh giá Hoàn thành Xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ quận có 42/43  tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Ban chấp hành Đảng bộ quận nhất trí thông qua các văn bản do Ban Thường vụ Quận ủy trình tại hội nghị; giao Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, trong đó cần lưu ý: Một là, lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Lãnh đạo thực hiệntốt các chỉ tiêu theo kế hoạch để góp phầnhoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2023. Hai là, chỉ đạo triển khai sơ kết giữa nhiệm Đại hội Đảng các cấp và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô và đất nước; năm thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình, Kế hoạch công tác của Thành ủy, Quận ủy (nhiệm kỳ 2020 - 2025); thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của quận (2021 - 2026), Ban Chấp hành Đảng bộ Quận yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; trước mắt tổ chức phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi nhà đều có Tết./.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY