CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức tiếp sóng hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:28  | View count: 30

Sáng 09-3, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức tiếp sóng hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến điểm cầu các quận, huyện.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Quận Cầu Giấy có đại diện Thường trực Quận ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Trung tâm Chính trị, Văn phòng  Quận ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Báo cáo viên cấp quận; Bí thư các TCCS Đảng; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 8 phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu quận Cầu Giấy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề về xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp đó, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, định hướng thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề

Định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tích cực tuyên truyền về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Qua đó, khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc “bốn không” trong đối ngoại quốc phòng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình, đồng thời đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới. Về việc xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng tuyên truyền tại hội nghị

Trong thời gian tới, ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 của cả nước, địa phương, đơn vị; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị định số 07 ngày 3/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30 ngày 04/3/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Đồng thời, tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước như: 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023);  Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY