CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 24
Ngày đăng 27/06/2024 | 14:46  | View count: 135

Ngày 27-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các đồng chí là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Quận ủy; ủy viên UBKT Quận ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 8 phường và các đồng chí Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc quận. Dự chỉ đạo Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 25 họp để nghe và thảo luận cho ý kiến vào các nội dung quan trọng của quận, đó là: (1) công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, (2) tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; (4) Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ quận; (5) Chủ đề, phương châm và đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ quận Cầu Giấy; (6) Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 chương trình công tác của Quận ủy  và 6 báo cáo, tờ trình liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và đầu tư công.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo UBND quận và các đơn vị thực hiện tốt chủ đề công tác năm: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ và kế hoạch đề ra, trong đó, kết quả đáng khích lệ nhất là thu ngân sách của Quận đã đạt 12.455,236 tỷ đồng / 19.492,800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2023 và đạt hơn 64% dự toán thành phố giao. Công tác điều hành thu, chi ngân sách đã bám sát dự toán được giao, các nhiệm vụ chi đều đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. A ninh chính trị, quốc phòng  và an toàn xã hội  được giữ vững.

Đ/c Trần Thị Phương Hoa - TUV, Bí thư Quận ủy - phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng đã được tập trung chỉ đạo toàn diện và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tổ chức, xây dựng đảng, trong đó có công tác quy hoạch, điều động bổ nhiệm, đào tạo cán bộ theo chỉ đạo của Thành phố. Tại Quận lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sơ cấp. Quận đã hoàn thiện trình Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường, trong đó 2 phương sắp xếp lại là Quan Hoa và Nghĩa Tân, với tổng 6 phường bị ảnh hưởng. Quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng để ổn định tình hình dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, kịp thời ban hành Chỉ thị số 28-CT/QU ngày 31/5/2024 để lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Trung Kính, tập trung tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và xử lý các nhà cho thuê trọ, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao theo sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác nội chính được chú trọng. Tập trung rà soát các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn trên địa bàn quận đưa vào diện Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, chỉ đạo giải quyết theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đặc biệt  tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, đại biểu HĐND; Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của UBND quận và UBND các phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Về thực hiện các Chương trình công tác của Quận ủy, đã ban hành 06 chương trình công tác toàn khóa trên các lĩnh vực xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và 5 kế hoạch thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy. Với tổng số 68 chỉ tiêu, và 31 đề án nhánh, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đến nay đã có 51 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 29 đề án, kế hoạch đã được ban hành và tổ chức thực hiện.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm có thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức; với quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, phấn đấu Đảng bộ quận đạt thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các đồng chí Quận ủy viên và các đồng chí tham dự hội nghị trên các cương vị công tác của mình, tập trung phân tích, đánh giá kỹ những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả ở cấp quận và cơ sở; chú ý đến những nhiệm vụ quan trọng cần phải bàn giải pháp giải quyết như quản lý đất đai, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư…

Đ/c Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên theo chương trình, kế hoạch công tác, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị toàn Quận tiếp tục cần quan tâm chú trọng tới các nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu là:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 6 Chương trình công tác của Quận ủy, và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024 đảng bộ quận đã đề ra. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết tâm, trì trệ, chậm trễ ở bất cứ cấp nào, khâu nào, vị trí nào.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 70 năm ngày Giải phòng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024). Tiếp tục thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2024. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính phường theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lãnh đạo công tác chuẩn bị ĐH đảng các cấp theo tiến độ, kế hoạch và hướng dẫn của Thành phố.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn nội dung chưa thực hiện xong. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình công tác năm, trong đó chú trọng công tác giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ, cải cách hành chính, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và Quận.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY