THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận: 0979 721 675; 

Email: ntnminh.tcdcaugiay@gmail.com

 

Đồng chí Trần Việt Hà

Phó Chủ tịch UBND quận: 0983 381 441; 

Email: trinhthidung_caugiay@hanoi.gov.vn.