CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BC kết quả kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND quận Cầu Giấy, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 11/07/2024 | 02:47 PM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

KH thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024

Publish date 11/07/2024 | 11:51 AM  | View count: 13
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2024

Publish date 03/07/2024 | 04:24 PM  | View count: 12
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2024

Publish date 03/07/2024 | 04:23 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quận trong mùa nắng nóng

Publish date 28/06/2024 | 04:46 PM  | View count: 57
Xem nội dung Công văn tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN