LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý I/2023

Publish date 13/01/2023 | 09:29 AM  | View count: 1327
0 1. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 02-01 den ngay 06-01-2023 0 2. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý IV/2021

Publish date 18/10/2021 | 02:45 PM  | View count: 1687
41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 04-10 den ngay 09-10-2021 42.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý III/2021

Publish date 31/05/2021 | 09:41 AM  | View count: 1825
23.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 31-05 den ngay 05-06-2021 24.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý II/2021

Publish date 05/04/2021 | 03:16 PM  | View count: 1296
15.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 05-04 den ngay 10-04-2021 16.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý I/2021

Publish date 30/12/2020 | 11:47 AM  | View count: 1996
1. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 28-12 den ngay 02-01-2021 2. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý IV/2020

Publish date 06/10/2020 | 04:08 PM  | View count: 2196
40.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 28-09 den ngay 03-10-2020 41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý III/2020

Publish date 01/07/2020 | 04:59 PM  | View count: 2889
27.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 29-06 den ngay 05-07-2020 28.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý II/2020

Publish date 01/04/2020 | 12:04 PM  | View count: 2723
14.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 30-03 den ngay 04-04-2020 16.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý I/2020

Publish date 07/01/2020 | 04:27 PM  | View count: 2951
02.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 06-01 den ngay 12-01-2020 03.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý IV/2019

Publish date 08/10/2019 | 09:27 AM  | View count: 3799
41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 07-10 den ngay 12-10-2019 42.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...