THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

  

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ 

--------o0o-------

 

Họ và tên BÙI TUẤN ANH
Chức vụ: Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy
Điện thoại: 0243 7675352
Email: buituananh_caugiay@hanoi.gov.vn