TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Publish date 23/04/2024 | 02:35 PM  | View count: 133
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Publish date 11/03/2024 | 05:33 PM  | View count: 127
Luật Thủ đô năm 2012 là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thi hành, Luật Thủ đô đã bộc lộ...

Hướng dẫn đăng ký chứng thực điện tử

Publish date 19/02/2024 | 11:41 AM  | View count: 100
Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính hay chứng thức điện tử là thủ tục hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Để thực...

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Publish date 02/02/2024 | 08:56 AM  | View count: 25
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến thủ tục khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Publish date 23/01/2024 | 04:08 PM  | View count: 126
Tại Quyết định 976/QĐ-BHXH đã quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử, bao gồm: Đăng...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến

Publish date 23/01/2024 | 03:42 PM  | View count: 85
Đăng ký kết hôn là việc ghi vào Sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng, là thủ tục...

8 điểm mới của Luật Nhà ở sửa đổi năm 2023

Publish date 23/01/2024 | 02:49 PM  | View count: 125
Luật Nhà ở sửa đổi năm 2023 bao gồm 198 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 có nhiều điểm mới so với Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể: 1....

Ngày đầu thực hiện chuyên đề Cải cách hành chính “Cầu Giấy giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả ngay”

Publish date 02/01/2024 | 03:54 PM  | View count: 1087
Tiếp nối thành công của chuyên đề cải cách hành chính “Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay” năm 2023 đã được Nhân...