HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Ngày đăng 06/06/2024 | 04:12 PM  | View count: 34
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Văn bản số 74/HĐND-VP ngày 24/5/2024 của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tiếp ...

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp cúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 08/05/2024 | 03:44 PM  | View count: 97
Sáng 8/5/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV tại...

TB lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quộc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3

Ngày đăng 04/05/2024 | 05:47 PM  | View count: 110
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng 24/04/2024 | 05:51 PM  | View count: 80
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/4/2024, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Kế hoạch số...

Thông báo hoãn tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 3

Ngày đăng 24/04/2024 | 01:34 PM  | View count: 96
Thực hiện Công văn số 43/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7,...

Công văn số 22/HĐND-VP ngày 22/4/2024 của HĐND quận Cầu Giấy về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 22/04/2024 | 02:15 PM  | View count: 50
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 09/04/2024 | 04:57 PM  | View count: 54
Ngày 09/4/2024, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 11. Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết...

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa VI

Ngày đăng 09/04/2024 | 04:46 PM  | View count: 28
Sáng ngày 09/4/2024, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét, quyết định các...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa VI

Ngày đăng 08/04/2024 | 03:54 PM  | View count: 31
Thực hiện các quy định của Luật, sự phân công của Thường trực HĐND quận, sáng ngày 08/4/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức họp...

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 05/04/2024 | 10:48 AM  | View count: 35
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; trên cơ sở đề xuất của UBND quận, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ...