HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy giám sát công tác quản lý và cho vay nguồn vốn ngân sách quận ủy thác qua NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm
Ngày đăng 22/12/2022 | 16:53  | View count: 366

Chiều ngày 21/12/2022, Đoàn giám sát HĐND quận do ông Lương Mậu Hùng làm trưởng đoàn đã trực tiếp giám sát tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 04 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy gồm: Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ; Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Cho vay Nhà ở xã hội và Cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh số cho vay 11 tháng đầu năm 2022 đạt 102 tỷ đồng với 1.176 khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ 9 tháng đầu năm là 109 tỷ đồng, đạt 99% nợ đến hạn (trong đó có chương trình cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay chỉ thu hồi vốn, không cho vay tiếp theo thời gian quy định của chương trình). Tổng dư nợ đến ngày 30/11/2022 đạt 201,5 tỷ đồng với 2.420 khách hàng đang vay vốn.

Đánh giá riêng đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay trên địa bàn quận, tổng nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay trên địa bàn quận đến nay là 67.658 triệu đồng. Trên cơ sở các quy định hiện hành, NHCSXH Thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy đã phối hợp UBND các phường tổ chức triển khai cho vay nguồn vốn ngân sách quận, không để tồn đọng, lãng phí vốn. Số vốn ủy thác trên hiện NHCSXH đã cho trên 1.000 khách hàng là Nhân dân trên địa bàn quận vay với nhóm ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Toàn bộ các món vay từ nguồn ngân sách quận thuộc nợ trong hạn, không phát sinh nợ rủi ro, gia hạn nợ. Hộ vay vốn trên địa bàn quận tập trung chủ yếu là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, thu nhập không ổn định, những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, thiếu vốn, khó tiếp cận được với dịch vụ tài chính, tín dụng của các Ngân hàng Thương mại. Được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, các hộ mạnh dạn sử dụng tiền vay vào mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, nguồn vốn từ ngân sách quận ủy thác qua NHCSXH đã kịp thời hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi để các hộ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống.

Các thành viên Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, các quyết định, văn bản, báo cáo, hợp đồng ủy nhiệm, hợp đồng ủy thác… liên quan đến công tác quản lý nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH phát sinh từ 01/01/2020 đến hết năm 2022; nắm bắt quy trình, thủ tục hồ sơ và các quy định về việc trích lập, sử dụng phí quản lý cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao các kết quả đạt được về triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận nói chung, về quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận nói riêng. Đồng thời đề nghị NHCSXH Thành phố - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động của NHCSXH để người dân nắm bắt kịp thời, từ đó tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi, đồng thời tăng cường tập huấn cho các đối tượng trực tiếp tham gia triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, nhất là các tổ trưởng tổ dân phố, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể phường để nắm chắc quy trình, quy định, thủ tục, hồ sơ các chương trình cho vay, nâng cao hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo an toàn vốn của Nhà nước. NHCSXH tiếp tục chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan, đề xuất với Quận ủy, HĐND, UBND quận bổ sung, tăng thêm nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận sang NHCSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI