HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND, Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng 06/01/2023 | 17:45  | View count: 203

Chiều ngày 06/01/2023, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó ban Pháp chế HĐND Thành Phố Nguyễn Bích Thủy; Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến; Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí trưởng các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo các Ban HĐND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đại biểu HĐND quận, trưởng các hội, đoàn thể chính trị - xã hội quận, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Thường trực HĐND quận, năm 2022, hoạt động của HĐND quận được triển khai theo kế hoạch, không có sự gián đoạn, đảm bảo theo quy định của pháp luật; nội dung, khối lượng, thời gian thực hiện được rà soát kỹ lưỡng, phù hợp với tình hình của quận theo từng thời điểm đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, dàn trải, phát huy được hiệu lực, hiệu quả. Đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác, cơ bản đều thực hiện đúng thời gian, tiến độ và chất lượng ngày được nâng cao, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, HĐND quận đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đ/c Lương Mậu Hùng - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của  HĐND quận năm 2022

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2022 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Năm 2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức thành công 03 kỳ họp, xem xét 66 báo cáo, tờ trình. HĐND quận đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 01 đại biểu do được điều động nhận công tác mới. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND quận khóa VI, nhưng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của 52 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận, xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận, định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Quận, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết, văn bản chấp thuận chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND quận tiếp tục chỉ đạo ứng dụng phần mềm “HĐND Cầu Giấy”, theo đó, các đại biểu HĐND quận sẽ cập nhập phần mềm này để tra cứu các tài liệu, chương trình của kỳ họp, tạo điều kiện để các đại biểu tiếp cận được sớm hơn và sâu hơn các tài liệu tại kỳ họp, từ đó giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành thời gian cho hoạt động thảo luận tại Tổ và phiên chất vấn tại Hội trường.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa chất vấn bằng văn bản với hình thức chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 35 ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, 09 ý kiến chất vấn bằng văn bản của đại biểu gửi đến UBND quận để tiếp thu, báo cáo giải trình bằng văn bản; 17 lượt ý kiến, 12 lượt tái chất vấn trực tiếp tại kỳ họp; các nhóm vấn đề được chọn luôn xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, không né tránh những vấn đề nóng, nhạy cảm.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổng số HĐND quận đã tiến hành 35 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, trong đó, Thường trực HĐND quận là 05 cuộc, các Ban HĐND quận là 06 cuộc, các Tổ Đại biểu HĐND quận là 24 cuộc. Nội dung, chương trình giám sát bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn. Các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện...

Trong năm 2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình về các lĩnh vực: “Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn quận Cầu Giấy” và “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Cầu Giấy”. Đã có 18 đại biểu với 27 lượt ý kiến, 10 ý kiến chất vấn, thảo luận, tranh luận tại phiên giải trình và 05 ý kiến chất vấn bằng văn bản. Phiên giải trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao; từng vấn đề, nhất là những tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Kết quả phiên giải trình cho thấy việc lựa chọn nội dung, lĩnh vực giải trình của Thường trực HĐND quận là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cũng luôn được chú trọng, đổi mới. Thường trực HĐND quận đã tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận; 08 cuộc tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố với cử tri quận Cầu Giấy, đã tổng hợp 184 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 26 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, 62 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thành phố, 96 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quận. Hội nghị được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ngoài ra tiến hành các hình thức phù hợp khác nhằm cung cấp thông tin theo quy định và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp công dân cũng được đại biểu HĐND quận thực hiện đúng theo các quy định của Luật và Quy chế tiếp công dân. HĐND quận thực hiện 108 buổi tiếp công dân, trong đó, Thường trực HĐND quận tiếp 12 buổi, Tổ đại biểu HĐND quận tiếp 96 buổi.

Cùng với đó, việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND quận được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao, đặc biệt các đồng chí Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND quận đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác

giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQ quận

Sau báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kế thừa và phát huy các kết quả đạt được của các năm trước, năm 2023, lãnh đạo 3 cơ quan tiếp tục tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, đã phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, rõ tiến độ; đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được thực hiện kịp thời. Song song đó, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng phối hợp tốt trong công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan; chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp đã đi vào nền nếp; tinh thần, trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được nâng cao. Nét mới trong kết quả thực hiện nhiệm vụ là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, quyết liệt và nghiêm túc ngay từ đầu năm, từ quận tới cơ sở; thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại hội nghị đã có 4 đại biểu đại diện cho các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Chi Cục Thuế quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ phường phát biểu báo cáo tham luận tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thực hiện ký kết Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam quận năm 2023.

Ký kết Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam quận năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh thống nhất với các kết quả, tồn tại hạn chế như báo cáo của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày cũng như các kết quả mà các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã đạt được. Những kết quả đạt được trong năm 2022 là thành quả của sự cố gắng liên tục không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đóng góp rất quan trọng của HĐND quận. Năm 2022, với sự cố gắng của HĐND và các đại biểu HĐND, cơ quan chuyên trách của Hội đồng, các nhiệm vụ và hoạt động của HĐND quận đều đảm bảo đúng luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận trong năm 2022. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến khẳng định, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của giai đoạn 5 năm 2020-2025. Những tháng đầu năm, Quận tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Quận hoàn thành và vượt kế hoạch 12/12 chỉ tiêu năm 2022; Tăng trưởng kinh tế của Quận vẫn đạt ở mức khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 110,5% dự toán Thành phố giao và HĐND quận quyết nghị. Công tác quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống, sức khỏe Nhân dân được quan tâm; đã tích cực triển khai kịp thời chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19; thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các chính sách miễn, giảm thuế; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

HĐND quận đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng với các cơ quan, đơn vị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch HĐND quận, năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025. Trong bối cảnh, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động trực tiếp đến phát triển của Thành phố nói chung và của Quận nói riêng. Thành phố Hà Nội tiếp tục xác định Chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị HĐND quận quan tâm một số nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, HĐND, UBND quận; Tham gia tích cực, trách nhiệm các nội dung, nhiệm vụ quan trọng năm 2023 của Quận; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Quận. Thứ hai, Thực hiện hiệu quả đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thứ ba, Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, đảm bảo đúng các quy định của Luật; Triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng hoạt động kỳ họp, chương trình, hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Các phiên giải trình và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận, đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội đồng. Thứ tư, Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân. Thứ năm, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND quận; Đẩy mạnh phong trong thi đua, đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động HĐND quận.

Với sự cố gắng của HĐND và các đại biểu HĐND, cơ quan chuyên trách của Hội đồng, các nhiệm vụ và hoạt động của HĐND quận đều đảm bảo đúng luật, hiệu quả và đúng tiến độ. Đồng chí Chủ tịch HĐND quận hy vọng, HĐND quận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của những năm qua, để tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục gặt hái thành công và đạt nhiều kết quả tốt đẹp xây dựng quận ngày càng giàu mạnh.

Phát động phong trào thi đua năm 2023 trong HĐND quận, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND quận tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Nhân dịp này, 15 tập thể và 18 các nhân có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND quận năm 2022 đã được Chủ tịch UBND quận khen thưởng.

Những hình ảnh trao khen thưởng tại Hội nghị:

HĐND QUẬN CẦU GIẤY