HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận quý I năm 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:56  | View count: 44

Sáng ngày 09/3/2023, Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND quận với các Ban, các Tổ HĐND quận quý I/2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2023.

Chủ trì và dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Thị Thanh - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trần Đình Cường - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, lãnh đạo các Ban HĐND quận, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận, Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Chủ tịch UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND quận quý I/2023, Phó Chủ tịch HĐND quận Lương Mậu Hùng cho biết, Thường trực HĐND quận đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đề ra và thực hiện kịp thời các nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy và yêu cầu thực tiễn của quận. Ngay từ những ngày đầu năm đã chỉ đạo và ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận cụ thể theo từng nội dung công việc, từng tháng, quý đảm bảo khoa học, rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện; tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình công tác năm 2023 giữa Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn, yêu cầu phát triển của quận.

Đ/c Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận đánh giá kết quả hoạt động của HĐND quận quý I/2023

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND quận đã ban hành kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực, chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực cử tri quan tâm, có ý kiến, kiến nghị. Quý I/2023, Thường trực HĐND quận đã thực hiện và chỉ đạo các Ban triển khai các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề: (1) Giám sát về công tác quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy (dự kiến thực hiện cuối tháng 3); (2) Khảo sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn quận (Ban Kinh tế - Xã hội); (3) Khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn quận (Ban Pháp chế).

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận và các cơ quan có liên quan được duy trì, các nội dung quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp được giải quyết kịp thời. 

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của cử tri được thực hiện tốt, kịp thời và đúng các quy định của Luật.

Tiếp đó, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận: Quan Hoa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Yên Hòa; lãnh đạo các Ban của HĐND quận; Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Mai Dịch, Yên Hòa… đã phát biểu ý kiến, tham luận về các nhiệm vụ, giải pháp để hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận. 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị giao ban quý I/2023 giữa Thường trực HĐND quận với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã hoàn thành các nội dung chương trình với chất lượng, hiệu quả, tiếp tục được đổi mới.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của quý II cũng như cả năm 2023, ngoài những nhiệm vụ nêu trong báo cáo, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng tháng, quý, từng nội dung công việc, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án số 09/ĐA-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND quận; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực, các Ban và các Tổ và đại biểu HĐND quận; (2) Thường trực HĐND quận tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND quận nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 06 tháng đầu năm 2023; (3) Chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng Luật; (4) Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND quận; (5) tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị Chủ tịch UBND các phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại với cử tri trên địa bàn trước các kỳ họp thường lệ của HĐND quận; Thường xuyên nắm bắt địa bàn, tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời xem xét, giải quyết, không chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu các cấp mới phản ánh, kiến nghị./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

HĐND QUẬN CẦU GIẤY