HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch khảo sát công tác lắp đặt, quản lý và sử dụng các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 03/07/2023 | 17:23  | View count: 83

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, Ban Kinh tế - Xã hội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BKTXH ngày 03/7/2023 về Khảo sát công tác xây dựng, lắp đặt, quản lý và sử dụng các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ đánh giá đánh giá hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, lắp đặt, quản lý và sử dụng, bảo quản các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn quận; Tổng hợp hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tiếp theo.

Đoàn sẽ thực hiện khảo sát qua báo cáo của các đơn vị; Khảo sát trực tiếp tại một số điểm được đầu tư xây dựng, lắp đặt các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân; Làm việc trực tiếp với Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND các phường trên địa bàn quận.

Theo dự kiến, Đoàn thực hiện giám sát cuối tháng 7/2023.

Toàn văn Kế hoạch khảo sát, xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY