HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 12
Ngày đăng 18/07/2023 | 16:58  | View count: 106

Ngày 27/7/2023, Thường trực HĐND Thành phố có Công văn số 184/HĐND-VP về việc tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý II/2023, theo đó thời gian tổ chức Hội nghị trùng với lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố. Vì vậy, Thường trực HĐND quận thông báo điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố từ 08h30 sang 14h00 ngày 21/7/2023.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY