HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy: Kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng nhân dân Quận Cầu Giấy khóa VI
Ngày đăng 15/12/2023 | 14:52  | View count: 183

Ngày 14-12, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI; đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và xem xét, quyết định những giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2024, các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển quận trong thời gian tới và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đồng thời, quyết nghị ban hành 08 Nghị quyết quan trọng (trong đó có 4 Nghị quyết chuyên đề, 04 Nghị quyết thường kỳ) và 1 văn bản chấp thuận để thực hiện các chủ trương, chính sách của Thành phố, của quận.

Năm 2023, với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, sự vào cuộc đầy quyết tâm cũng như sự đoàn kết nhất trí của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đến nay, các nhiệm vụ chính trị của quận đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch tiến độ và chỉ tiêu Thành phố giao. Có 13/13 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế quận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách đạt 120,04%. Chi ngân sách ước đạt 148,03% so với kế hoạch thành phố giao và bằng 90,48% dự toán quận điều chỉnh và bổ sung trong năm.

Cùng đó, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giáo dục - đào tạo được đảm bảo về chất lượng, đặc biệt Quận tiếp tục 15 năm liên tiếp dẫn đầu thành phố về chất lượng thi vào lớp 10, giữ vững 13/13 chỉ tiêu ngành giáo dục. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác PCCC, quản lý trật tự  đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Đảng bộ Quận Cầu Giấy luôn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: năm 2024 tiếp tục được thành phố và quận lấy Chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời cũng là năm toàn đảng bộ tập trung rà soát để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác toàn  khóa, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến quận nhiệm kỳ 2025-2030. Đề nghị các đại biểu HĐND quận cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, xem xét, cho ý kiến cụ thể về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2024 với phương châm quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI.

Khi thông qua 08 Nghị quyết quan trọng và 01 văn bản chấp thuận về việc hỗ trợ các đơn vị kinh phí mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách quận, cần có các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của quận, dành nguồn lực kinh tế, phân bổ ngân sách, ưu tiên cho những dự án mang tính chất cấp bách, trước mắt phục vụ các nhu cầu dân sinh, đảm bảo kết nối hạ tầng giao thông đô thị và các dự án xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND quận Cầu Giấy đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình công tác đề ra. Các vị đại biểu HĐND quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao./.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY