HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đồng chí Bí thư Quận ủy dự hội nghị tổng kết hoạt động HĐND quận năm 2023; lễ ký kết chương trình công tác phối hợp năm 2024 giữa thường trực HĐND - UBND - Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam quận
Ngày đăng 16/01/2024 | 15:51  | View count: 953

Ngày 16/01/2024, tại trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND quận Cầu Giấy năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy do Thường trực HĐND quận tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đánh giá: Năm 2023 mặc dù còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của toàn bộ hệ thống chính trị, Quận Cầu Giấy đã bám sát nhiệm vụ, tinh thần đổi mới, chỉ đạo quyết liệt, đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi. Các nhiệm vụ chính trị của Quận năm 2023 đều đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao: 15/15 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 2/2 chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng và 10/10 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ quận Cầu Giấy năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp rất quan trọng của HĐND quận vào thành tích chung của Quận.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh thêm một số kết quả của HĐND quận đã đạt được trong năm 2023 như sau:  

- Hội đồng nhân dân quận đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức và hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng trong các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng; phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; từng bước nâng cao đời sống dân sinh của nhân dân trong quận.

- Trong năm 2023, HĐND quận đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, ban hành 28 nghị quyết, 04 văn bản cho ý kiến. Các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; sát với thực tiễn của địa phương, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Đồng thời là căn cứ, cơ sở pháp lý để để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

- Các chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận cơ bản đảm bảo nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, trúng vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức thực hiện 18 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Đặc biệt, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo không chồng chéo về nội dung, đơn vị giám sát. Sau giám sát, phối hợp với UBND quận chấn chỉnh, chỉ đạo các phòng, ngành, các đơn vị giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND quận đã đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát thông qua việc trực tiếp giám sát trên rất nhiều các lĩnh vực công tác, bao gồm cả về kinh tế, quản lý đất đai, đô thị, y tế, giáo dục và một phần trong công tác nội chính, qua đó đã kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền quận, phường cũng như các đơn vị liên quan.

- Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc đúng quy định pháp luật. Các cuộc tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là những người trực tiếp ở cơ sở, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian phát biểu của cử tri và phần giải trình của các cơ quan hữu quan. 100% kiến nghị (không có đơn tố cáo) của công dân được tổng hợp, phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo quy định của pháp luật.

- Công tác điều hòa hoạt động của HĐND quận; mối quan hệ với cấp ủy, UBND, UB MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐND quận đã có rất nhiều đóng góp thể hiện trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND Thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và chính quyền Thành phố.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đề nghị Thường trực HĐND quận cần sớm triển khai các giải pháp để khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo tổng kết.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị HĐND quận quan tâm một số nội dung sau:

Năm 2024, toàn Quận tiếp tục cần quan tâm tới các nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu là: Lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm 2024 “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó cần hoàn thành 10 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 02 chỉ tiêu về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, gắn với một số nhiệm vụ đó là:

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đặc biệt các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp công tác hôm nay là HĐND - UBND và Ban TT UBMTTQ VN quận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  quận Cầu Giấy lần thứ VI với phương châm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI. Đóng góp các thành tích thiết thực vào phong trào thi đua chung của toàn quận hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các ngày lễ lớn trong năm.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp đảm bảo đúng luật, sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận; các phiên giải trình. Đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐNDquận.

- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đảng bộ và nhân dân quận tin tưởng và mong đợi HĐND quận tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong quận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại Lễ ký kết chương trình công tác phối hợp năm 2024 giữa Thường trực HĐND quận - UBND - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận: 3 cơ quan đã thống nhất 6 nội dung phối hợp chung và 8 nhóm công tác trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Chương trình phối hợp công tác được ký kết ngay từ đầu năm đã thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các đơn vị trên địa bàn.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY