HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo hoãn tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 3
Ngày đăng 24/04/2024 | 13:34  | View count: 101

Thực hiện Công văn số 43/ĐĐBQH-VP ngày 19/4/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, ngày 22/4/2024, Thường trực HĐND đã ban hành Công văn số 22/HĐND-VP về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 3.

Ngày 22/4/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 44/ĐĐBQH-VP về việc hoãn tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3. Vì vậy, ngày 24/4/2024, Thường trực HĐND quận ban hành Thông báo số 04/TB-HĐND về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV của đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 3. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ được thông báo sau.

Toàn văn Thông báo của Thường trực HĐND quận, xem tại đây./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY