HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025
Ngày đăng 11/06/2024 | 15:39  | View count: 38

Sáng ngày 11/6/2024, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình về việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025.

Dự phiên chất vấn có đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến; UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị của Quận, các vị đại biểu HĐND quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, công chức Văn hóa - Xã hội, công chức đô thị của 8 phường.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, với 2 chức năng quan trọng là quyết định và giám sát đã thể hiện đúng vai trò của mình, cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. HĐND quận đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình, nhất trong hoạt động giám sát. Việc tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND quận là hình thức giám sát thường xuyên, là diễn đàn dân chủ thể hiện vai trò tích cực của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND quận trong việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải thích, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và cũng là dịp để cùng với UBND quận và các cơ quan chức năng trao đổi, thảo luận, kịp thời tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quận, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đại biểu, cử tri quan tâm.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho rằng, việc xây dựng đô thị văn minh sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của Nhân dân trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân… Thông qua đó cũng phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, sự vào cuộc quyết liệt của UBND quận, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt của cả hệ thống chính trị, Quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quận đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, xây dựng "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"... Công tác xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả, bộ mặt đô thị quận ngày càng văn minh, hiện đại; nhiều công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ; nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, ý thức chấp hành giao thông, vệ sinh môi trường của người dân ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực phức tạp, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế cần nhiều ngành, nhiều cấp giải quyết. Các tiêu chí về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn đang là áp lực lớn để đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trước thực trạng trên, Thường trực HĐND quận lựa chọn nội dung việc tổ chức phiên giải trình về việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận với mong muốn đánh giá toàn diện, khách quan về những mặt làm được, làm rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Tại phiên giải trình, dưới sự điều hành phần thảo luận của Phó Chủ tịch HĐND quận Lương Mậu Hùng, các đại biểu đã đặt câu hỏi với UBND quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị liên quan với 10 lượt ý kiến, trong đó 03 ý kiến tái chất vấn, đề nghị thông tin, làm rõ trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận. Tại phiên họp đã có 7 đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị, các phường trên địa bàn quận (Phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Điện lực Cầu Giấy, phường Mai Dịch, Phường Yên Hòa) tham gia giải trình những vấn đề mà đại biểu chất vấn, quan tâm.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó chủ tịch UBND quận Trịnh Thị Dung cho biết, Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, các phường tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp đã được nêu trong báo cáo. Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị quận với UBND các phường trong việc triển khai thực hiện đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn phường; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tài nguyên, …

Nội dung của phiên giải trình đã được các đại biểu nghiên cứu rất tâm huyết, phát huy được trí tuệ tập thể. Phiên giải trình đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng và hiệu quả cao. Các vị đại biểu HĐND quận đã đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ vấn đề, tập trung vào các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp cũng như quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc hoàn thành chỉ tiêu về việc nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận. Kết quả phiên giải trình đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND quận lựa chọn là “đúng và trúng”, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của quận, được cử tri, Nhân dân rất quan tâm,

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến đánh giá: Qua khảo sát thực tế tại các phường của Thường trực HĐND quận cho thấy việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận còn nhiều khó khăn, phức tạp; một số tiêu chí mang tính định tính, khó xác định, không phù hợp với thực tiễn, nhưng trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng đô thị văn minh hiện đại luôn được quận quan tâm, chú trọng, lồng ghép trong việc giao chỉ tiêu hàng năm. Với 9 nhóm tiêu chí cơ bản để đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Quy hoạch đô thị, giao thông đô thị; môi trường và an toàn thực phẩm; an ninh và trật tự; thông tin và truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập và hộ nghèo; văn hóa, thể thao; y tế, giáo dục; hệ thống chính trị và trách nhiệm chính quyền của đô thị, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND quận thường xuyên chỉ đạo rà soát các tiêu chí khó để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh vi phạm về trật tự xây dựng, ATTP, tài nguyên, VSMT… được tăng cường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng vướng, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Thường trực HĐND quận thống nhất với các tồn tại, hạn chế như trong báo cáo của UBND quận, báo cáo kết quả khảo sát đã nêu và đề nghị UBND quận, các phòng,ban, ngành, đơn vị, UBND các phường tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét đối với những nội dung, lĩnh vực chất vấn đã được đại biểu HĐND quận nêu. Đây cũng là những yêu cầu, chỉ đạo và tiêu chí để đánh giá cán bộ theo Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.  

Để triển khai tốt các tiêu chí nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến thống nhất với các nhóm giải pháp mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND Trịnh Thị Dung quận đã nêu, và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Một là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tuyên truyền tích cực của Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội về  “xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, gắn nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị với các nhiệm vụ chính trị được giao. Hai là: Rà soát, đánh giá thực trạng, phân nhóm các tiêu chí để từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu về phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ba là: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng con người văn hóa văn minh, thân thiện, đoàn kết và nhân ái; tích cực phát động các phong trào thi đua về thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Duy trì và nhân rộng mô hình tự quản tại khu dân cư về đảm bảo ATGT, VSMT, tuyến phố tự quản không có quảng cáo, rao vặt sai quy định. Bốn là: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Năm là : Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Sáu là : Tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, huy động xã hội hóa đầu tư cho việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở…

Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, sau phiên họp giải trình hôm nay, Thường trực HĐND quận sẽ ban hành Kết luận về chất vấn làm căn cứ để tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các Ban HĐND quận theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY