HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 09/11/2023 | 16:17  | View count: 59

Ngày 9/11/2023, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận năm 2023.

“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy được triển khai thực hiện trong  01 tháng, bắt đầu từ 15/10/2023 đến hết ngày 15/11/2023, tập trung cao điểm từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/11/2023 bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt, quận Cầu Giấy đã phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”. Sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện, Cuộc thi đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia với 212.887 lượt thi trên trang web trực tuyến, xếp thứ Nhất khối quận huyện, thị xã Khu vực 1 và xếp thứ Ba toàn thành phố Hà Nội. Ban Tổ chức cuộc thi quận đã công nhận kết quả, cấp Giấy chứng nhận và thưởng cho 8 tập thể, 30 cá nhân đạt giải cuộc thi;  UBND quận đã khen thưởng 20 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai Cuộc thi.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung thay mặt lãnh đạo quận ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã được trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể công dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ sở, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên nhằm kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ thành lớn, khó giải quyết. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, lên án, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật…

Các tập thể được khen thưởng có thành tích trong “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023” và

“Triển khai Cuộc thi trực tuyến năm 2023”

Các đơn vị đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” năm 2023

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND quận Cầu Giấy đã quyết định khen thưởng đối với 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong  tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”  năm 2023, khen thưởng 20 tập thể, 25 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai Cuộc thi và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” năm 2023 cho 8 tập thể, 10 cá nhân từ 14 đến 18 tuổi, 20 cá nhân đủ 18 tuổi trở lên.

PHÒNG TƯ PHÁP