Alternative flash content

Requirements

quản lý văn bản
lichlamviec
GDĐT
 
 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2016, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí 91/189 lên vị trí 82/190 của bảng xếp hạng); so với các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia có sự cải thiện tốt về thứ hạng (tăng 9 bậc). Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008. Kết quả nói trên cho thấy những nỗ lực liên tiếp của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong 3 năm qua về cải thiện môi trường kinh doanh đã bước đầu đem lại kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù đã có bước cải thiện, nhưng hầu hết các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa đạt được trung bình của các nước ASEAN 4, thậm chí trung bình ASEAN 6.

Theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới thì thứ hạng của Việt Nam giảm 4 bậc so với năm 2015 (từ vị trí 56 xuống thứ 60), thấp hơn hầu hết các nước ASEAN (sau 6 nước), chỉ đứng trên Lào và Cam-pu-chia.

Theo báo cáo về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam giảm 7 bậc so với năm 2015 (từ thứ 52/141 xuống 59/128 quốc gia với số điểm chỉ đạt 35,4/100 điểm), thấp hơn nhiều nước ASEAN.

Về xếp hạng Chính phủ điện tử (theo đánh giá của Liên hợp quốc), Việt Nam đứng thứ 89 trên thế giới - tăng 10 bậc so với xếp hạng năm 2014, xếp thứ 6 trong ASEAN.

Để đạt được mục tiêu ngang bằng các nước ASEAN 4 đòi hỏi phải có nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực.Nhận thức được vai trò quan trọng của môi trường kinh doanh đối với sự thành công của tiến trình hội nhập, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngày 06/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin quận xin thông báo một số nội dung của Nghị quyết về mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

- Bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được về môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu. Tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế.

- Đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cụ thể là:

+ Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 70 nước đứng đầu; Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số thuộc nhóm 80 nước; Nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng (theo cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới) thuộc nhóm 30 nước. Riêng chỉ tiêu tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay (đánh giá theo cách tiếp cận của Diễn đàn kinh tế thế giới) phấn đấu đến năm 2020 thuộc nhóm 40 nước đứng đầu;

+ Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm là 49 giờ); Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày); thủ tục kết nối cấp,thoátnước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày); thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày); tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày; thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày; thời gian giảiquyếtphá sản doanh nghiệp còn 30 tháng.

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; phấn đấu đạt mức 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đến năm 2020 đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên các nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới).

- Nhóm chỉ tiêu các yêu cầu cơ bản đạt tối thiểu 4,8 điểm (hiện nay là 4,5 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả đạt tối thiểu 4,4 điểm (hiện nay là 4.1 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu về đổi mới và mức độ tinh thông trong kinh doanh đạt tối thiểu 3,8 điểm (hiện nay là 3,5 điểm).

Đến năm 2020 các chỉ số Đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO) đạt trung bình ASEAN 5.

- Nhóm chỉ tiêu về Thể chế đạt tối thiểu 55 điểm (hiện nay là 51,7 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu về Nguồn nhân lực và nghiên cứu đạt tối thiểu 31 điểm (hiện nay là 30,1 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu về Cơ sở hạ tầng đạt tối thiểu 43 điểm (hiện nay là 36,7 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu về Trình độ phát triển của thị trường đạt tối thiểu 51 điểm (hiện nay 43,0 điểm).

- Nhóm chỉ tiêu về Trình độ phát triển kinh doanh đạt tối thiểu 35 điểm (hiện nay là 30,6 điểm).

Về thực hiện Chính phủ điện tử (theo cách tiếp cận của Liên hợp quốc):

- Cải cách toàn diện cả 3 nhóm chỉ số gồm: Hạ tầng viễn thông (TII), nguồn nhân lực (HCl) và dịch vụ công trực tuyến (OSI); phấn đấu đến hết năm 2017 xếp hạng thứ 80; đến năm 2020 đạt trung bình ASEAN 5 về điểm số và thứ hạng tối thiểu thứ 70 trên thế giới.

- Phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Ngày 30/3/2017, UBND Thành phố Hà Nội cũng ban hành kế hoạch số 74/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017. Theo đó:

- Tiếp tục giảm thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp theo hướng tăng cường hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu để doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ hợp lệ trong thời gian ngắn nhất. Nâng cao chất lượng của bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp thuộc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2017 phấn đấu tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt từ 75% trở lên. Tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với 30 quận, huyện; triển khai đăng ký qua mạng trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Xây dựng quy trình, cắt giảm đến 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.

- Thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các thông tin về sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp cận đất đai.

- Giảm thời gian, chi phí thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: Thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng, …

- Rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đảy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế./.

Việc ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP là một trong những minh chứng rõ ràng nhất thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhằm hướng tới mục tiêu sớm nâng tầm vị trí của Việt Nam trong bản đồ đầu tư – kinh doanh của khu vực và thế giới. Với sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19 được kỳ vọng sẽ được hoàn thành đúng thời hạn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

ThongTinNguoiPhatNgon

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

“Thực hiện chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017,...

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

I. KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH, DIỄN BIẾN VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1. Hoàn cảnh, diễn biến - Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai...

Năm APEC Việt Nam 2017

I. TỔNG QUAN VỀ APEC 1. APEC và các thành viên a. Mục tiêu nhiệm vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp...

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng đang diễn biến phức tạp. Tính...

Hướng dẫn phát hiện và xử lý các loại dụng cụ chứa nước có bọ gậy và nguy cơ có bọ gậy của muỗi truyền sốt xuất huyết

Các loại dụng cụ chứa nước có bọ gậy và hướng dẫn xử lý: 1. Bể xây ngầm - Làm nắp kín, đối với bể có nắp nhưng thường xuyên mở...

Quận Cầu Giấy 20 năm xây dựng và phát triển (01/9/1997 - 01/9/2017).

Quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định 74/CP ngày 22/11/1996 của Chính phủ (chính thức đi vào hoạt động từ 01-9-1997) bao gồm 4 thị trấn (Nghĩa Đô,...

PHÓNG SỰ

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

LƯỢT TRUY CẬP

3572766
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
6368
9886
36197
51269
160557
250284
3572766