KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 11:06 AM  | View count: 18
Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Kế hoạch triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm 2016 - OVOP Việt Nam” kết hợp trình diễn “Không gian ánh sáng làng nghề

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:30 PM  | View count: 23
Thực hiện Chương trình số 76/CT-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2016,

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:28 PM  | View count: 17
Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 17/01/2017 | 05:19 PM  | View count: 14
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/01/2017 | 05:18 PM  | View count: 16
Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày...