KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Cấp Biển nhận diện cho 12 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại chợ Đồng Xa
Ngày đăng 08/12/2022 | 16:38  | View count: 264

Với mục tiêu kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, từng bước kiểm soát chất lượng của các loại thực phẩm, giảm thiểu vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm kinh doanh tại chợ, tạo nguồn thực phẩm an toàn, có kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, ngày 15/3/2022, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn trên địa bàn quận năm 2022”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn quận. Để Đề án được triển khai có hiệu quả, phòng Kinh tế quận Cầu Giấy đã phối hợp với UBND phường Mai Dịch, Ban Quản lý chợ tiến hành rà soát, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện các điều kiện theo quy định của Đề án như: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, tập huấn kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cơ sở hạ tầng,… Sau khi rà soát, có 12 hộ kinh doanh đã đáp ứng được các tiêu chí của Đề án.

Ngày 08/12/2022, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ gắn biển nhận diện 12 cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP tại chợ Đồng Xa, phường Mai Dịch gồm:

1. Hộ kinh doanh thực phẩm Sinh Nội - Quầy số 22 và 24 nhà A

2. Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hà - Kiot số 33 nhà A

3. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nội - Quầy số 35 nhà A

4. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy - Quầy số 42 nhà A

5. Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thương - Quầy số 77 nhà A

6. Hộ kinh doanh Đỗ Thị Tươi - Ki ốt số 01

7. Hộ kinh doanh Lê Thị Thảo - Quầy số 68, nhà B

8. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc - Quầy số 72, nhà B

9. Hộ kinh doanh Đặng Thị Kim Dung - Quầy số 66 nhà B

10. Hộ kinh doanh Phạm Thị Hà - Quầy số 65 nhà B

11. Hộ kinh doanh Nguyễn Hiền Tuyên - Quầy số 02 nhà B

12. Hộ kinh doanh Khúc Thị Nhặt - Quầy số 01 nhà B

Sau khi tiến hành trao Giấy xác nhận cấp Biển nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ đáp ứng điều kiện ATTP cho 12 hộ, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra nhanh để người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm tra hàm lượng hàn the, formol đối với nhiều loại thực phẩm.

Trong thời gian tới, quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh cấp Giấy xác nhận cho các cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện theo Đề án ATTP trong chợ./.

PHÒNG KINH TẾ