KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tập huấn nghiệp vụ tài chính năm 2023
Ngày đăng 03/08/2023 | 15:08  | View count: 1928

Sáng ngày 03/8/2023, phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ tài chính năm 2023 cho các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

Tham dự buổi tập huấn có Thạc sỹ Lê Thị Ngọc Lan - Phó Chánh văn phòng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính cùng các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Chính trị quận, phòng Tài chính - Kế hoạch và 193 đồng chí đến từ các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sỹ Lê Thị Ngọc Lan - Phó Chánh văn phòng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác thanh lý tài sản công và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Buổi tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị. Thông qua tập huấn đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thanh lý tài sản công giúp lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị, trường học nắm vững quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, công khai, minh bạch, dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công./.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH