KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Trao Giấy xác nhận và gắn Biển nhận diện đối với 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ Đồng Xa, Nghĩa Đô và Nghĩa Tân
Ngày đăng 17/04/2024 | 18:24  | View count: 106

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND Thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 6620/KH-UBND ngày 27/12/2023 của Sở Công thương Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024”. Ngày 12/01/2024, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án.

Nhằm nâng cao chất lượng của Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024”, từng bước kiểm soát chất lượng của các loại thực phẩm, giảm thiểu vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm đảm bảo kiểm soát được nguồn gốc đối với các loại thực phẩm kinh doanh tại chợ, tạo nguồn thực phẩm an toàn có kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ, phòng Kinh tế quận đã chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ, tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn các quy định triển khai Đề án. Đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện các điều kiện quy định đối với người kinh doanh thực phẩm (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe, sổ theo dõi hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bảo quản thực phẩm,…) nhằm đáp ứng các tiêu chí của Đề án.

Ngày 17/4/2024, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức trao Giấy xác nhận và gắn biển nhận diện đối với 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện ATTP gồm 15 hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tại chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch), 09 hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tại chợ Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân) và 09 hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tại chợ Nghĩa Đô (phường  Nghĩa Đô).

Trong thời gian tới, phòng Kinh tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND quận cấp Giấy xác nhận và Biển nhận diện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các chợ trên địa bàn quận đối với các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chí của Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2024”./.

PHÒNG KINH TẾ