LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 08/11/2022 | 15:56  | View count: 1860

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm với lãi suất ngang bằng với lãi suất của Ngân hàng thương mại Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán. Hàng tháng, vào ngày giao dịch cố định tại các điểm trực trong khuôn viên UBND 8/8 phường tại địa bàn quận Cầu Giấy, NHCSXH Thành phố thực hiện các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm. Nhân dân trên địa bàn các phường có nhu cầu gửi tiết kiệm có thể đến trụ sở UBND các phường nơi cư trú để được NHCSXH phục vụ vào các ngày trực giao dịch cố định được niêm yết tại trụ sở UBND các phường.

Các hình thức gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH đa dạng, phong phú với lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm thấp nhất hiện nay là 0.5%/năm và cao nhất là 7,4%/năm. Đây là mức tăng lãi suất huy động cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, cụ thể:

1. Đối với khách hàng là cá nhân:

STT

Kỳ hạn/Loại hình tiền gửi

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi định kỳ hàng tháng (%/năm)

Trả lãi đầu kỳ (%/năm)

1

Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

0.5

0.5

0.5

2

Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng

4.90

-

-

3

Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng

4.90

-

-

4

Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng

5.40

5.37

5.32

5

Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng đến dưới 06 tháng

5.40

-

-

6

Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng

6.10

6.02

5.91

7

Tiền gửi kỳ hạn trên 06 tháng đến dưới 09 tháng

6.10

-

-

8

Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng

6.10

5.97

5.83

9

Tiền gửi kỳ hạn trên 09 tháng đến dưới 12 tháng

6.10

-

-

10

Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng

7.40

7.16

6.89

11

Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng

7.40

-

-

12

Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng

7.40

6.92

6.44

13

Tiền gửi kỳ hạn 36 tháng

7.40

6.70

6.05

 

2. Đối với khách hàng là tổ chức:

STT

Kỳ hạn/Loại hình tiền gửi

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi định kỳ hàng tháng (%/năm)

Trả lãi đầu kỳ (%/năm)

1

Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

0.5

0.5

0.5

2

Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng

4.60

-

-

3

Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng

4.60

-

-

4

Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng

5.10

5.07

5.03

5

Tiền gửi kỳ hạn trên 03 tháng đến dưới 06 tháng

5.10

-

-

6

Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng

5.80

5.73

5.63

7

Tiền gửi kỳ hạn trên 06 tháng đến dưới 09 tháng

5.80

-

-

8

Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng

5.80

5.69

5.55

9

Tiền gửi kỳ hạn trên 09 tháng đến dưới 12 tháng

5.80

-

-

10

Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng

6.20

6.03

5.83

11

Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng

6.20

-

-

12

Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng

6.20

5.85

5.51

13

Tiền gửi kỳ hạn 36 tháng

6.20

5.70

5.22

Một điểm đặc biệt, khi gửi tiền tại NHCSXH là mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu đang áp dụng rất thấp (500.000 đồng/lần/sổ), tạo điều kiện cho người thu nhập thấp cũng có thể gửi tiền, giúp người dân có thói quen dành dụm, tích lũy dần tạo quỹ dự phòng cho những khoản chi phí trong tương lai. Thủ tục gửi, rút tiết kiệm tại NHCSXH nhanh gọn, thuận tiện ngay tại Điểm giao dịch đặt tại UBND các phường.

Bên cạnh tính an toàn tuyệt đối do được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH thể hiện tính nhân văn sâu sắc, khách hàng gửi tiền nhận được tiền lãi theo quy định, đồng thời cùng chung tay góp phần bổ sung nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc bổ sung nguồn vốn tại NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là nguồn vốn huy động tại chỗ quan trọng, ổn định để tạo lập nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy, giúp nhiều lao động có thêm nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, góp phần ngăn chặn, hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI