LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận
Ngày đăng 23/02/2023 | 11:18  | View count: 65

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình”, trong năm 2022, NHCSXH đã tích cực tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của quận, đài truyền thanh phường, tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tiết kiệm vay vốn để người dân nắm bắt và thụ hưởng cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho vay đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được giải ngân trong giai đoạn 2022-2023, chương trình cho vay ưu đãi đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch, chương trình cho vay để mua, thuê mua  nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Bên cạnh đó NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy đã phối hợp với các ban, ngành, UBND các phường, Hội đoàn thể các cấp trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện các chính sách, các chương trình tín dụng tại Nghị quyết.

Qua 01 năm triển khai thực hiện, chính sách hỗ trợ lãi suất đã giúp cho trên 1.300 người lao động vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền cho vay là 116 tỷ đồng. Đã có 25 khách hàng vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội với tổng số tiền vay trên 14 tỷ đồng; 04 cơ sở giáo dục mầm non vay vốn mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch, thiết bị chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ với số tiền 320 triệu đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ cho khách hàng vay vốn trên địa bàn quận năm 2022 là 962 triệu đồng. Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi tại NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, khôi phục sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, hạn chế tín dụng đen đối với Nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Năm 2023, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP theo rà soát từ địa bàn các phường, NHCSXH thành phố Hà Nội -  Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy tiếp tục phối hợp phổ biến, tuyên truyền về cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp quận, cấp phường, UBND các phường, triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tạo điều kiện cho người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục gọn nhẹ để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là khâu kiểm tra thực tế các hộ vay được hỗ trợ lãi suất, đảm bảo các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, tránh trục lợi từ chính sách. Bên cạnh đó, NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy chủ động báo cáo, đề xuất Quận ủy, HĐND, UBND quận xem xét cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH Thành phố để cho vay trên địa bàn quận, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của Nhân dân trên địa bàn.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI