LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận họp phiên thường kỳ quý III/2023
Ngày đăng 18/10/2023 | 18:13  | View count: 27

Sáng ngày 18/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý III/2023 để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 58.434 triệu đồng với 674 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ 55.113 triệu đồng, đạt 99,6% nợ đến hạn. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2023 đạt 208.233 triệu đồng với 2.492 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn Ngân sách quận Cầu Giấy là 69.024 triệu đồng với 861 khách hàng vay vốn (chiếm tỷ lệ 33% tổng dư nợ), toàn bộ thuộc chương trình Cho vay Giải quyết việc làm và không có nợ quá hạn.

NHCSXH Thành phố đã giải ngân cho 674 lượt khách hàng vay vốn, tạo việc làm ổn định cho thêm trên 700 lao động, đưa tổng số lao động được duy trì, tạo việc làm từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong 9 tháng qua là gần 3.000 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen đối với Nhân dân trên địa bàn.

Phiên giao dịch của NHCSXH đang giải ngân tại UBND phường Dịch Vọng

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị NHCSXH phối hợp với UBND các phường, tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan liên quan triển khai giải ngân kịp thời nguồn vốn được bổ sung và vốn thu hồi cho vay quay vòng đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo tuân thủ theo quy trình quy định và an toàn vốn, gắn việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ với nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023. Trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến, rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kịp thời giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt và thụ hưởng cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI