LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Ngày đăng 02/11/2023 | 18:53  | View count: 42

Tính đến hết tháng 10/2023, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận đã đạt trên 3.859 tỷ đồng, đạt 81,49% kế hoạch thu do BHXH Thành phố giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 638 tỷ đồng, chiếm 13,4% kế hoạch thu BHXH Thành phố giao. Toàn quận có 172.054 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 41,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 94,76% kế hoạch; 2.852 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 2,1% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 87,51% kế hoạch; 426.123 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 93,2%, đạt 98,95% kế hoạch; 168.333 người tham gia BHTN, đạt 39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 94,94% kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, BHXH quận Cầu Giấy đã chủ động, bám sát chỉ đạo của BHXH Thành phố và Quận ủy, UBND quận, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN… BHXH quận đã ký kết quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động quận; Hội Liên hiệp phụ nữ quận và UBND 8 phường trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, BHXH quận đã phối hợp rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân chưa tham gia BHXH, BHYT và tổ chức làm việc trực tiếp với đại diện của 2.364 đơn vị đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm tra liên ngành tại 150 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT.

Trong tháng 10/2023, với nhiều biện pháp khai thác BHXH tự nguyện đã góp phần tăng thêm được 265 người tham gia BHXH tự nguyện. Ngày 02/11/2023, BHXH quận tiếp tục phối hợp với Bưu điện Trung tâm 3 và UBND phường Yên Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, kết quả sau hội nghị đã có 18 người dân trên địa bàn phường tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại UBND phường Yên Hòa

Trong 02 tháng cuối năm 2023, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH quận tập trung thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện, đồng thời tập trung tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên để đảm bảo 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2023 - 2024. Bên cạnh đó, BHXH quận sẽ tập trung rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp về việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN