LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Kiểm tra giám sát công tác tín dụng chính sách tại phường Mai Dịch
Ngày đăng 08/11/2023 | 16:54  | View count: 35

Ngày 08/11/2023, đoàn công tác do bà Nguyễn Kim Lê - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường Mai Dịch. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Hội cựu chiến binh quận, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận và NHCSXH thành phố Hà Nội.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 02 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Mai Dịch gồm: cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và Cho vay Nhà ở xã hội. Doanh số cho vay 10 tháng đầu năm đạt 9.500 triệu đồng với 102 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đến ngày 31/10/2023 đạt 29.918 triệu đồng với 322 khách hàng đang vay vốn, giải quyết việc làm cho 348 lao động.

NHCSXH ký hợp đồng ủy thác đối với 02 tổ chức chính trị xã hội là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, ký hợp đồng ủy nhiệm với 11 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND phường, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng thụ hưởng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng của chương trình, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn đã triển khai các công việc được NHCSXH ủy thác, ủy nhiệm theo quy trình quy định.

Trên địa bàn phường Mai Dịch tập trung nhiều trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với lực lượng lớn sinh viên cư trú. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển các dịch vụ kinh doanh nhỏ, đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, học tập, giải trí của sinh viên. Do đó, nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh các dịch vụ gia tăng. Với phương thức cho vay tín chấp qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, đã giúp Nhân dân trên địa bàn, nhất là những trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để vay Ngân hàng Thương mại kịp thời tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI