LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh các hoạt động truyền thông kỷ niệm 29 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
Ngày đăng 05/02/2024 | 14:09  | View count: 69

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và kỷ niệm 29 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2024), BHXH quận Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức 02 đợt truyên truyền trực quan gắn với truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên các trục đường, phố chính của quận, nơi có đông người qua lại và tại trụ sở cơ quan BHXH quận với các nội dung tuyên truyền, vận động: Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Vì lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng; Quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp,vì sự hài lòng của Nhân dân.

Xác định công tác thông tin, truyền thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, BHXH quận Cầu Giấy ưu tiên tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, truyền thông về sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Bên cạnh đó, BHXH quận cũng tích cực sử dụng truyền thông đa phương tiện, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND quận và các trang mạng xã hội của cá nhân viên chức, người lao động; đẩy mạnh truyền thông trên đài truyền thanh với nội dung thông tin đầy đủ, chính xác có trọng tâm, trọng điểm.

Các hoạt động truyền thông là tiền đề để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó các tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động tham gia và thực hiện tốt Luật  BHXH, BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI