LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2024
Ngày đăng 17/05/2024 | 18:01  | View count: 79

Chiều ngày 16,17/5/2024, phòng Lao động – TBXH quận đã phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban giảm nghèo, Tổ trưởng các tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội cấp quận, cấp phường, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn 8 phường trên địa bàn quận.

Tính đến thời điểm hiện nay, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho gần 3.000 người lao động có việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, 27 gia đình có nhà ở ổn định, khang trang, 5 cơ sở mầm non được duy trì hoạt động…Tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp cho các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giải quyết việc làm hằng năm.

Hiện nay, tổng số dư nợ tín dụng chính sách xã hội tại quận Cầu Giấy là trên 218 tỷ đồng với 2.469 khách hàng vay vốn thuộc 4 chương trình cho vay, trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 95% tổng dư nợ. Dư nợ chủ yếu là cho vay ủy thác, chiếm 99,7%, dư nợ cho vay trực tiếp 0,3%. Dưới sự quản lý của 3 tổ chức chính trị xã hội (Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), 81 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại các khu dân cư.

Hình ảnh buổi tập huấn về tín dụng chính sách xã hội

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của NHCSXH đã truyền đạt các kỹ năng trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, cách thức triển khai các chương trình cho vay, cách thức kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trước, trong và sau khi cho vay, nội dung từng chương trình cho vay đang áp dụng đối với địa bàn quận Cầu Giấy. Qua đó, các đồng chí tổ trưởng dân phố, các Hội đoàn thể và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới Nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều kênh thồng tin tại tổ dân phố để mọi người dân có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách ưu đãi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI