LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Phát triển người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày đăng 30/05/2024 | 16:48  | View count: 37

Nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH trên địa bàn quận, song song với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, trong nửa cuối tháng 5/2024, BHXH quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an quận và các Ngân hàng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận.

Cơ quan Công an và các Ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đồng bộ dữ liệu dân cư và mở tài khoản

ngân hàng cá nhân.

Từ ngày 23/5/2024 đến hết ngày 30/5/2024, cơ quan BHXH và cơ quan Công an quận tổ chức rà soát, xác minh và phối hợp với các Ngân hàng thành lập các Tổ công tác đồng bộ dữ liệu dân cư và hướng dẫn mở tài khoản cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cả trong và ngoài giờ hành chính tại trụ sở, nhà văn hóa UBND các phường trên địa bàn quận. Tính đến hết ngày 30/5/2024, toàn quận hiện có 31.612 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, trong đó số người lĩnh tiền lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng là 28.749/31.612 người, đạt 90,94%.

Trên cơ sở dữ liệu quản lý thông tin, người hưởng được phân theo nhóm (nhóm có tài khoản và đã đăng ký nhận qua tài khoản; nhóm có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản; nhóm chưa có tài khoản ngân hàng), Tổ công tác thực hiện xác thực thông tin, tình trạng người hưởng, tuyên truyền về những tiện tích, tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ đăng ký, làm thủ tục nhận qua tài khoản. Thủ tục chuyển đổi từ hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trực tiếp tại các điểm chi trả sang nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hết sức đơn giản, dễ thực hiện, được các Ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản miễn phí.

Với phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Cán bộ hưu trí có thể lĩnh lương hưu mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.

Đối với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm bớt áp lực thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động. Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động...

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN