LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Truyền thông kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7
Ngày đăng 24/06/2024 | 17:03  | View count: 31

Thiết thực kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7, BHXH quận Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động truyền thông với chủ đề “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”.

Để đẩy mạnh các hoạt động truyền thông một cách có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa, giá trị nhân văn của chính sách BHYT, đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy đã tổ chức đợt truyên truyền trực quan rộng rãi, treo băng rôn, áp phích, phướn… truyền thông về chính sách BHYT trên các trục đường, phố chính của quận, nơi có đông người qua lại và tại trụ sở cơ quan BHXH quận từ ngày 24/6 đến hết ngày 08/7/2024.

Xác định công tác thông tin, truyền thông luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, BHXH quận ưu tiên tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, truyền thông về sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Bên cạnh việc tuyên truyền trực quan, BHXH quận cũng tích cực sử dụng truyền thông đa phương tiện, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử quận và các trang mạng xã hội của các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh truyền thông trên đài truyền thanh với nội dung thông tin đầy đủ, chính xác có trọng tâm, trọng điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội quận đã phát triển được trên 1.100 người tham gia mới BHYT hộ gia đình.

Các hoạt động truyền thông là tiền đề để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tích cực, chủ động tham gia và thực hiện tốt Luật  BHXH, BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN