LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 09:22 AM  | View count: 596
27.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-07 den ngay 07-07-2018 28.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý II/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:08 AM  | View count: 1221
14.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-04 den ngay 07-04-2018 15.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý I/2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 05:06 PM  | View count: 338
  01.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 01-01 den ngay 06-01-2018 02.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...