LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo tình hình tiếp công dân từ 20/9/2018 - 05/12/2018 của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy
Ngày đăng 05/12/2018 | 05:11  | View count: 66

Xem nội dung thông báo tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN