LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Báo cáo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/12/2018
Ngày đăng 20/12/2018 | 11:06  | View count: 40

Báo cáo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 201/12/2018.

Xem tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN