NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Giữ vững truyền thống
Ngày đăng 29/05/2018 | 05:18  | View count: 8

Bài viết "Giữ vững truyền thống" của Ông Trần Ngọc Thắng, Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi số 8 phường Yên Hòa (Đạt giải Nhất trong cuộc thi "Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt" năm 2018)

Xem nội dung bài viết tại đây